Over Fysiotherapie Naaldwijk Vergoeding zorgverzekeraar Zonder verwijzing huisarts Basis / Aanvullende Verzekering Contact
Home Zonder Verwijzing Basis en AV Verzekering Contact
U bevindt zich hier: Home >dochter

RSI - Repetitive Strain Injury


RSI is een verzamelnaam voor spier- en gewrichtsklachten aan handen, polsen, armen, schouders, en/of nek. Het is de afkorting van Repetitive Strain Injury. Dat betekent een blessure door een herhaalde belasting. Door repeterende bewegingen ontstaat een continue spierspanning die spier- en gewrichtsklachten veroorzaakt.

RSI-klachten ontstaan geleidelijk. Het begint meestal met tintelingen in de handen, een koud of dood gevoel in handen en onderarmen, of een zere pols. De klachten kunnen verergeren tot chronische pijn en stijfheid. Deze klachten kunnen zich voordoen in de handen, armen, schouders, nek en bovenrug. Nekklachten kunnen op hun beurt weer hoofdpijn veroorzaken. De klachten verschillen per persoon. Ook kunnen de klachten van een lichaamsdeel naar een ander verhuizen.

Het grote gevaar bij RSI ligt in het sluipende verloop. Veel mensen slaan er geen acht op dat ze soms een zere pols hebben en koude vingers. De pijn en vermoeidheid zijn plaatselijk en niet echt hinderlijk en verdwijnen na het werk. Maar na verloop van tijd blijft de pijn aanhouden en begint krachtverlies op te treden. De arbeidsprestaties gaan daardoor omlaag. Andere klachten kunnen beginnen op te treden: irritatie, zwelling, tintelingen, slapheid of verlies van grijpvermogen, doof gevoel, soms zelfs al verbleking van de huidskleur. In de laatste fase is het zover dat de pijn blijft voortduren, ook ’s nachts. Gewrichten kunnen gaan ‘kraken’, de huidstemperatuur verandert en je huid verkleurt en kan zwellen. Alleen dit laatste stadium noemt men echte RSI.

RSI is ook wel bekend als muis-, tennis- of golfarm. RSI bestaat al eeuwen en is vooral bekend als beroepsziekte. Zo lang mensen langere tijd achter elkaar dezelfde handelingen moeten verrichten, levert dat klachten op. Musici, slagers en postbodes behoren tot de risicogroep, net als kassapersoneel en lopende-bandwerkers. Beeldschermwerk is tegenwoordig de grootste oorzaak van RSI. Iemand die steeds achter de computer werkt, belast vingers, polsen, armen en zijn schouder- en nekregio. De spieren aldaar gaan zeer doen en ook de doorbloeding wordt slechter. Vooral in handen en vingers is juist behoefte aan goede doorbloeding en bij beeldschermwerk worden deze zwaar belast door het typen en muizen. De term ‘muisarm’ dekt niet helemaal de lading. Iemand met RSI heeft vaak twee ‘muisarmen’, met daarbij ook vaak ‘muisschouders’. Het tikken op het toetsenbord kan net zo makkelijk klachten opleveren als het muizen. Omdat de ziekte kan verhuizen is links gaan muizen niet altijd een handige oplossing. Voor je het weet heb je twee armen met problemen.

Behalve het typen en muizen, spelen de werkdruk (stress) en de arbeidsomstandigheden ook een rol. Staat je stoel op de goede hoogte? Zit je goed recht voor je computer? Dit zijn belangrijke dingen om naar te kijken. De werkorganisatie moet afwisseling in werkzaamheden en werkhouding goed mogelijk maken. Je moet voldoende pauze kunnen nemen om je spieren te ontspannen. Probeer werkzaamheden zoveel mogelijk af te wisselen.

Welke factoren nu precies in welke combinatie leiden tot RSI is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn namelijk ook genoeg mensen die langdurig onder druk achter een computer kunnen werken, zonder ergens last van te krijgen. Er wordt gedacht dat karakter hierbij ook van invloed is: ben je prestatiegericht en perfectionistisch, dan zou je meer kans lopen om RSI-klachten te ontwikkelen. Ook je spierspanning zou een rol kunnen spelen: wellicht knijp je te hard in de muis of zijn je toetsaanslagen te hard en te snel. Naar dit soort factoren wordt nog volop onderzoek gedaan.

Heb je al RSI klachten? Eet en leef gezond, zorg dat je lichaam in conditie is (er bestaat bijvoorbeeld ook medische fitness). Licht je bedrijfarts en werkgever in. Denk positief en ga ervan uit dat oplossingen mogelijk zijn. Neem ook niet zomaar ontslag, maar probeer tijdelijk andere arbeid te verrichten. Desnoods meld je je ziek. Maar denk erom dat stoppen met werken de klachten niet vermindert. Het gebeurt ook niet vaak meer dat een arts adviseert om op te houden met beeldschermwerk. Deze zal eerder aanraden om die werkzaamheden voort te zetten, maar dan gedoseerd. Als de RSI-klachten ernstig worden, is een (para)medische behandeling nodig. Een spierinspannende therapie wordt in eerste instantie niet erg geschikt geacht, wel een rustige therapie: mensendieck, revalidatie of fysiotherapie.

Goed en verantwoord bewegen is van belang om deze aandoening te voorkomen.

RSI kan worden opgesplitst in 2 hoofdvormen, te weten: 1) Dynamische RSI 2) Statische RSI

Dynamische RSI ontstaat door herhaaldelijk lange tijd achtereen dezelfde beweging uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld kassapersoneel, lopende-band medewerkers, slagers en postsorteerders. Voor deze categorie geldt over het algemeen in eerste aanleg rust. Later kan de Gyro uitstekend gebruikt worden om weer spierkracht en coördinatie op te bouwen.

Statische RSI ontstaat door een continue spierspanning, waardoor men als het ware alles “op slot zet”. Hierdoor bevindt er zich onvoldoende zuurstofrijk bloed in de spieren en kunnen de afvalstoffen niet worden afgevoerd, wat resulteert in RSI klachten. Vooral mensen die veel werken met de computermuis hebben last van de statische RSI vorm (hier komt de benaming “muisarm” vandaan). Voor deze categorie is de Gyro Exerciser uitermate geschikt.

Aanvankelijk bestaat er een duidelijke relatie tussen de werkzaamheden en de klachten. Wanneer de klachten ernstiger worden, houden de klachten ook na werktijd aan en verstoren zelfs de nachtrust. De pijn treedt op bij allerlei taken. Bij zeer ernstige klachten is de pijn altijd aanwezig, zowel bij werkzaamheden als bij rust. Zelfs lichte huishoudelijke klusjes zijn onmogelijk geworden.

Ook bij diverse sporten komt statische belasting van de spieren voor, zoals bij golf en tennis. De klachten beginnen voornamelijk met tintelingen in de vingers en handen, een koud gevoel in de handen en onderarmen of een zere pols. De klachten kunnen verergeren tot stijfheid, krachtsverlies en chronische pijn in handen, armen, schouders, nek en bovenrug.

Amerikaanse chiropractoren en fysiotherapeuten gebruiken de Gyro al jaren met succes in hun praktijk als hulpmiddel bij revalidatieprocessen en zijn uitermate enthousiast over de resultaten en vooruitgang bij hun patiënten. Mensen die lijden aan Reumatoïde Artritis c.q. Artrose ondervinden vaak pijnverlichting wanneer ze trainen met de Gyro Exerciser!

RSI staat momenteel volop in het middelpunt van de belangstelling, maar het verschijnsel bestaat al eeuwen. Veel monniken hadden door het overschrijven van de bijbel soortgelijke klachten. De Italiaanse arts Ramazzini rapporteerde rond 1700 al gevallen van RSI bij monniken, wat men destijds "schrijverskramp" noemde.

Om klachten te voorkomen is een afwisseling van werkzaamheden en werkhouding een goed advies. Ook adviseren wij om uw werkplek “ergonomisch” in te richten en voldoende pauzes te nemen om de spieren te ontlasten, zogenaamde “micro-pauzes”. Door in deze pauzes meerdere malen per dag gebruik te maken van de Gyro Exerciser krijgen de spieren in handen, polsen, armen en schouders door deze dynamische beweging weer voldoende zuurstofrijk bloed. Tevens kunnen door deze oefening de opgehoopte afvalstoffen worden afgevoerd. Op deze manier wordt RSI voorkomen en vaak verholpen!

Hoewel de meeste mensen baat hebben bij de werking van de Gyro Exerciser zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Indien men, om wat voor reden dan ook, reeds klachten heeft in de hierboven genoemde lichaamsdelen adviseren wij u een arts te raadplegen, alvorens u gaat trainen met de Gyro Exerciser. Mill Products aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid voor blessures door gebruik van dit product.Hoogopgeleid medisch personeel Oefenfaciliteit voor persoonlijke therapie Coaching en deskundig medisch advies Trainingsmethodes, wereldwijd erkend

Fysiotherapie de Watertoren
Grote Woerdlaan 4A
2671 CK Naaldwijk
E: info@FysiotherapieNaaldwijk.nlAan huis behandelingen vallen standaard onder de voorwaarde van uw aanvullende polis.
Site by Inno3D - Realizing IDEAS Together